ΑΛΓΕΒΡΑ

Εδώ θα βρείτε συγγράμματα που αφορούν τη Γραμμική Άλγεβρα αλλά και Άλγεβρες που διδάσκονται σε πολλά Πανεπιστημιακά τμήματα αλλά και Πολυτεχνικές σχολές σε όλη την Ελλάδα.

Γραμμική Άλγεβρα I

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το σύγγραμμα που αναφέρεται στο μάθημα Γραμμική Αλγεβρα I και είναι ένα κομβικό μάθημα στα περισσότερα πανεπιστημιακά και πολυτεχνιακά τμήματα ανά την Ελλάδα:

Εναλλακτικά, μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο και από εδώ.

Γραμμική Άλγεβρα II

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το σύγγραμμα που αναφέρεται στο μάθημα Γραμμική Αλγεβρα II και είναι συνέχεια του προηγούμενου, στα περισσότερα πανεπιστημιακά και πολυτεχνιακά τμήματα ανά την Ελλάδα:

Εναλλακτικά, μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο και από εδώ.

Μία εισαγωγή στην Άλγεβρα

Ένα βιβλίο για στην Άλγεβρα γενικότερα που περιλαμβάνει θέματα και θεωρίες Άλγεβρας Α και Άλγεβρας Β στα Μαθηματικά τμήματα των πανεπιστημίων σε όλη την Ελλάδα.

Εναλλακτικά, μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο και από εδώ.

Σημειώσεις Γραμμικής Άλγεβρας από τον ακαδημαϊκό Πάρη Πάμφιλο :

Leave a Reply