Άποψη: Λαθεμένη η πρόθεση για τροπολογία κατάργησης του 4ου Ε.Π. μεμονωμένα και χωρίς συνολική αναθεώρηση

Καραγιάννης Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Ν. Δωδεκανήσου και Κυκλάδων

Από τις ανακοινώσεις ή τις διαρροές που γίνονται βλέπουμε ότι το ΥΠ.Π.Ε.Θ. προσανατολίζεται σε τροπολογία σχετικά με τις αλλαγές στα Επιστημονικά Πεδία και συγκεκριμένα στην αλλαγή του τρόπου πρόσβασης στα τμήματα επιστημών της αγωγής με την κατάργηση του 4ου Ε.Π. και την “συγχώνευσή” του στα ήδη υπάρχοντα.

Α. Ανακαθορίζονται τα επιστημονικά πεδία στα οποία κατατάσσονται, από το διδακτικό έτος 2017-2018, τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο μηχανογραφικό δελτίο των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων.

Β. Ειδικότερα, καταργείται το 4ο Επιστημονικό Πεδίο «Επιστήμες της εκπαίδευσης» και στο εξής, τα τμήματα που κατατάσσονταν στο πεδίο αυτό θα εντάσσονται σε όλα τα υπόλοιπα πεδία, γεγονός που θα διευκολύνει την προσέλκυση υποψηφίων υψηλού επιπέδου στις επιστήμες της αγωγής.

Το σύστημα αυτό στην ουσία του έχει ξανά-εφαρμοστεί (Δέσμες) και τα αποτελέσματα δεν ήταν ενθαρρυντικά (ενδεικτικά η φοίτηση των υποψηφίων στα παιδαγωγικά τμήματα χωρίς μαθηματική προ-παιδεία δημιούργησε προβλήματα τόσο κατά την φοίτησή τους όσο και κατά την αποφοίτησή τους).

Στην παρούσα χρονική στιγμή αυτό θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που  σκοπεύει να λύσει, δηλαδή την εξυπηρέτηση του στόχου “να διευκολύνει την προσέλκυση υποψηφίων υψηλού επιπέδου στις επιστήμες της αγωγής”.

Αυτό γιατί:

1ο) Η μειωμένη προσέλκυση των υποψηφίων στα παιδαγωγικά τμήματα (και γενικότερα στα τμήματα επιστημών της αγωγής-4ο Επιστημονικό Πεδίο) γίνεται κυρίως για την μειωμένη επαγγελματική προοπτική τους (όπως και άλλων σχολών). Αυτό αφού οι υποψήφιοι των Ομάδων Προσανατολισμού μπορούν να δηλώσουν τα τμήματα του 4ου Ε.Π.(οι υποψήφιοι της 1ης Ομάδας προσανατολισμού με μάθημα επιλογής τα μαθηματικά γενικής παιδείας και οι υποψήφιοι της 2ης και 3ης ομάδας προσανατολισμού την Ιστορία γενικής παιδείας). Επομένως αυτό που πρακτικά θα γίνει, αν ψηφιστεί η εν΄ λόγω τροπολογία, θα είναι να μην υπάρχει 5ο μάθημα που “ανοίγει τα ΕΠ με αποτέλεσμα να καταργείται η εξέταση των μαθητών της 1ης Ομάδας Προσανατολισμού στα μαθηματικά και των υποψηφίων της 2ης και 4ης στην ιστορία Γενικής παιδείας. Δηλαδή ουσιαστικά θα εισάγονται στα παιδαγωγικά τμήματα οι υποψήφιοι του 1ου Ε.Π. κυρίως λόγω υψηλών μορίων (ανεβασμένες βάσεις χωρίς ωστόσο να είναι υποψήφιοι “υψηλού επιπέδου” αλλά μάλλον μειωμένου επιπέδου και χωρίς στοιχειώδεις μαθηματικές γνώσεις με ότι αυτό συνεπάγεται) που συγκεντρώνουν συγκριτικά με τους υποψήφιους των άλλων ομάδων προσανατολισμού. Τούτο εδώ δημιουργεί 2 μεθοδολογικά και εκπαιδευτικά προβλήματα:

Α) Η πρόσβαση στα παιδαγωγικά τμήματα γίνεται περισσότερο ανισότιμη, αφού η μη εξέταση στα μαθηματικά γενικής παιδείας από τους υποψηφίους της 1ης ομάδας προσανατολισμού (και άρα την εξέταση στα 4 άλλα μαθήματα ) θα έχει ως βέβαιο αποτέλεσμα την συγκέντρωση μεγάλου αριθμού συνολικών  μορίων συγκριτικά με τους υποψήφιους της 2ης και 3ης ομάδας προσανατολισμού. Η ανακατάταξη των σχολών και τμημάτων ή/και η κατάργηση-συγχώνευση ΕΠ είναι μεμονωμένες επιλογές και δεν εντάσσονται σε μια συνολική ευρύτερη ανακατανομή που θα είναι ορθολογική με την οποία θα αρθούν στρεβλώσεις που δομικά έχει το υπάρχον σύστημα.

Β) Την είσοδο σε ποσοστό περίπου 90% (από περίπου 70% που είναι σήμερα) των υποψηφίων της 1ης ομάδας προσανατολισμού χωρίς εξέταση στα στοιχειώδη μαθηματικά που , όπως προκύπτει και από τα προγράμματα σπουδών των παιδαγωγικών τμημάτων, αποτελούν, μεταξύ των άλλων, τον κορμό των σπουδών τους. Επίσης, ένα πρόβλημα που ήδη αναγνωρίζεται και από τους ίδιους τους φοιτητές των παιδαγωγικών τμημάτων, δηλαδή την ελλιπή μαθηματική παιδεία που έχουν κατά την εισαγωγή τους, επιδεινώνεται χωρίς την εξέταση στα μαθηματικά γενικής παιδείας.

2ο) Η εξαγγελθείσα αλλαγή της δομής του Γενικού Λυκείου από το ερχόμενο σχολικό έτος καθώς και η προσαρμογή των ΑΠ  και των ωρολογίων προγραμμάτων και των τριών τάξεων του Γενικού Λυκείου παραπέμπουν στην προσωρινότητα του ισχύοντος πλαισίου (οι μαθητές που θα εισαχθούν στην Α΄ Λυκείου θα ακολουθήσουν νέο ΠΣ). Επομένως κάθε αλλαγή στα ΕΠ δεν εξυπηρετεί κανέναν ουσιαστικό σκοπό. Άλλωστε, στην κατανομή των σχολών και τμημάτων στα ΕΠ υπάρχει ανορθολογισμός στην κινητικότητα μεταξύ σχολών , πεδίων και μαθημάτων (π.χ. κινητικότητα μεταξύ 5ου και 2ου ΕΠ). Σίγουρα πάντως δεν αποτελεί το μείζον θέμα η επανακατάταξη των τμημάτων της αγωγής σε Ε.Π.

Πηγή

Leave a Reply