Εκτίμηση κίνησης των βάσεων από τον Απόστολο Λακασά

Η μείωση των θέσεων στις ιατρικές σχολές θα οδηγήσει σε ακόμη υψηλότερη πτήση τις βάσεις για την εισαγωγή σε αυτές. Ετσι, η Ιατρική Αθηνών θα κινηθεί περί τα 19.250 μόρια. Αντίθετα, οι κακές επιδόσεις στα Μαθηματικά Προσανατολισμού βάζουν το στίγμα τους στην πτώση της βάσης στον μεγάλο «αντίζηλο» της ιατρικής, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, η βάση του οποίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει περίπου στα 18.350 μόρια.

Βεβαίως, όπως και κάθε χρονιά, οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα διαφοροποιηθούν ανά επιστημονικό πεδίο αλλά και κατά τη βαθμολογική κλίμακα στην οποία κινούνται. Ενδεικτικά, ανοδική είναι η τάση για τις νομικές σχολές –η Νομική Αθηνών θα βρεθεί πέριξ των 18.350 μορίων–, ενώ εκτίναξη θα υπάρξει στα παιδαγωγικά τμήματα εξαιτίας της δυνατότητας που δόθηκε, για πρώτη φορά φέτος, να τα διεκδικήσουν υποψήφιοι όλων των πεδίων. Στον αντίποδα, πτωτικές τάσεις προβλέπονται για τις οικονομικές σχολές.

Οσο για το βαθμολογικό κατώφλι εισαγωγής, αναμένεται ότι θα κινηθεί κοντά στα 10.000 μόρια για τα πανεπιστημιακά τμήματα χωρίς ειδικό μάθημα, και στα 6.000 μόρια για τα ΤΕΙ.
Παράλληλα, το χάσμα των βάσεων ανάμεσα σε τμήματα κεντρικών και περιφερειακών ιδρυμάτων, είναι από τις λίγες σταθερές και φέτος στις τάσεις των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
H «K» σήμερα επιχειρεί μία εκτίμηση για τις βάσεις εισαγωγής με τη συνδρομή του κ. Γιάννη Ζαμπέλη, μαθηματικού και στελέχους των φροντιστηρίων Πουκαμισάς. Ετσι, ανά επιστημονικό πεδίο οι εκτιμήσεις είναι οι ακόλουθες:

1ο, Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών: Δόθηκαν 14.701 θέσεις εισακτέων έναντι 14.585 θέσεων, δηλαδή 116 θέσεις περισσότερες, αλλά χωρίς σημαντικές μεταβολές στις σχολές υψηλής ζήτησης. Ετσι, οι όποιες διακυμάνσεις των βάσεων παρατηρηθούν θα είναι απόρροια των βαθμών των υποψηφίων και των επιλογών τους και μόνο. Ο μέσος όρος των υποψηφίων των ανθρωπιστικών σπουδών είναι φέτος στα 11.477 μόρια, δηλαδή 411 μόρια παραπάνω από πέρυσι. Η κλιμάκωση βαθμολογίας δείχνει ότι οι υποψήφιοι έγραψαν καλύτερα σε σχέση με πέρυσι στην κλίμακα από το 10 μέχρι το 18 και στα Αρχαία και στην Ιστορία, που είναι και τα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας για την ομάδα προσανατολισμού, ενώ έγραψαν λίγο χειρότερα στα Λατινικά.
Ενδεικτικά, για τη Νομική Αθηνών αναμένεται άνοδος στα 18.350 μόρια (+121), ενώ μικρότερη (κατά 81 μόρια) θα είναι η άνοδος για τη Νομική Θράκης στα 17.490. Για τη Φιλολογία Αθηνών εκτιμάται άνοδος, κατά 408 μόρια, στα 16.780. Το κατώφλι του πεδίου θα κινηθεί πέριξ των 11.000 μορίων.

2ο, Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών  (πολυτεχνεία, φυσικομαθηματικές κλπ.): Οι θέσεις αυξήθηκαν, καθώς στα πανεπιστήμια και ΤΕΙ φέτος δόθηκαν συνολικά 17.264 θέσεις εισακτέων έναντι 17.760 θέσεων πέρυσι, δηλαδή 496 λιγότερες θέσεις. Με βάση τις προτιμήσεις των υποψηφίων κάθε χρόνο, σημαντικές μεταβολές στον αριθμό θέσεων θεωρούνται οι 60 λιγότεροι υποψήφιοι στην Αρχιτεκτονική, οι 50 λιγότερες θέσεις στα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, οι 41 λιγότερες θέσεις στα τμήματα Φυσικής και οι 49 λιγότεροι εισακτέοι στα τμήματα Χημείας που από φέτος θα είναι και στο 3ο επιστημονικό πεδίο όπως και τα τμήματα Βιολογίας.

Εκτιμάται ότι ο μέσος μαθητής των θετικών σπουδών με Μαθηματικά Προσανατολισμού θα συγκέντρωνε φέτος 12.031 μόρια, 355 μόρια λιγότερα από πέρυσι. Η κλιμάκωση βαθμολογίας δείχνει ότι οι υποψήφιοι των θετικών σπουδών έγραψαν λιγότερο καλά σε σχέση με πέρυσι από το 11 και πάνω στα Μαθηματικά Προσανατολισμού, στη Φυσική Προσανατολισμού έγραψαν καλύτερα από τους βαθμούς 10 έως και 15, στη Χημεία οι επιδόσεις από τους βαθμούς 10 έως και 18 είναι καλύτερες φέτος, ενώ στους βαθμούς από 18 και πάνω είχαμε πτώση έως και 10%. Ετσι, η βάση των Η/Υ ΕΜΠ θα υποχωρήσει στα 18.350 μόρια, των Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ στα 18.050, του Μαθηματικού Αθηνών στα 15.500. Το κατώφλι του πεδίου θα κινηθεί στα περυσινά επίπεδα, των 6.000 μονάδων.

3ο, Υγείας: Συνολικά, δόθηκαν φέτος 7.743 θέσεις εισακτέων στα ΑΕΙ έναντι 7.720 θέσεων πέρυσι, δηλαδή 277 λιγότερες θέσεις. Σημαντικές μεταβολές θεωρούνται οι 110 λιγότεροι υποψήφιοι στις ιατρικές σχολές της χώρας (στην ουσία «χάνεται» ένα ολόκληρο τμήμα). Ενδεικτικά, πάνω από 19 έγραψαν 1.439 άτομα και οι προσφερόμενες θέσεις στις ιατρικές είναι 900. Ο συνδυασμός των δύο παραγόντων αναμένεται να διατηρήσει τις υψηλόβαθμες και μεσαίες βάσεις του πεδίου στα ίδια επίπεδα.

Επίσης, σημαντική μείωση θεωρούνται οι 43 λιγότερες θέσεις στα Τμήματα Βιολογίας και οι 49 λιγότεροι εισακτέοι στα Τμήματα Χημείας. Ο μέσος μαθητής των θετικών σπουδών με Βιολογία ως το πρώτο μάθημα βαρύτητας θα συγκέντρωνε φέτος 13.168 μόρια, 372 μόρια λιγότερα από πέρυσι. Η κλιμάκωση βαθμολογίας δείχνει ότι οι υποψήφιοι των θετικών σπουδών στη Βιολογία Προσανατολισμού έγραψαν λιγότερο καλά σε σχέση με πέρυσι από το 13 και πάνω, όπως και στη Χημεία από το 18 και πάνω, ενώ η βαθμολογία στο ίδιο μάθημα από το 10 έως το 18 είναι βελτιωμένες σε σχέση με πέρυσι, κάτι που συνέβη και στη Φυσική Προσανατολισμού από τους βαθμούς 10 έως και 15.

Ενδεικτικά, η Ιατρική Αθηνών αναμένεται να κινηθεί ανοδικά προς τα 19.250 μόρια, όπως και οι υπόλοιπες ιατρικές σχολές της χώρας. Ανοδικά, στα 18.755 μόρια, θα κινηθεί και η Οδοντιατρική Αθηνών.
Αντίστροφα, πτωτικά θα κινηθούν οι επιδόσεις στα ΤΕΙ του πεδίου, με το «κατώφλι» στα 11.000 μόρια.

4ο, Εκπαίδευσης: Οι φετινές θέσεις εισακτέων στα τμήματα του πεδίου είναι 5.698 θέσεις έναντι 5.645 θέσεων, χωρίς σημαντικές μεταβολές στα τμήματα. Πρόκειται για ένα πολυσυλλεκτικό πεδίο, στο οποίο φέτος διπλασιάστηκαν οι μαθητές που το επέλεξαν, γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι θα ανέβουν οι βάσεις, τουλάχιστον στα μεγάλα αστικά κέντρα για τις παιδαγωγικές σχολές. Συγκεκριμένα, ο υπερδιπλασιασμός των υποψηφίων σε σύγκριση με πέρυσι, από 8.500 σε 17.500, θα προκαλέσει μεγάλη αύξηση των βάσεων εισαγωγής, η οποία θα προσεγγίσει, χωρίς να αποκλείεται να τα ξεπεράσει, τα 1.000 μόρια στα τμήματα της περιφέρειας, μετά την περυσινή πτώση τους κάτω από τα 10.000 μόρια.

5ο, Οικονομίας-Πληροφορικής: Συνολικά φέτος δόθηκαν 12.405 θέσεις εισακτέων στα ΑΕΙ έναντι 12.260 θέσεων πέρυσι, με μικρή αύξηση κατά 145 θέσεις. Ο μέσος μαθητής θα συγκέντρωνε φέτος 10.528 μόρια, 640 λιγότερα από πέρυσι. Η κλιμάκωση βαθμολογίας έδειξε ακόμα χειρότερες επιδόσεις στα Μαθηματικά Προσανατολισμού σε σχέση με πέρυσι σε όλη την κλίμακα της βαθμολογίας, ενώ για πρώτη φορά έχουμε αρκετά χαμηλότερες επιδόσεις στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας σε βαθμολογίες από 16 και πάνω, πράγμα που είναι αντεστραμμένο για τις βαθμολογίες από 10 έως 16. Οι παράγοντες αυτοί θα πιέσουν έντονα τις βάσεις εισαγωγής έως και κατά 1.000 μόρια. Μάλιστα, υπάρχει εκτίμηση ότι μπορεί να εισαχθεί σε περιφερειακή σχολή υποψήφιος με μέσο όρο κάτω από τη βάση. Ενδεικτικά, το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών θα υποχωρήσει στα 13.650 μόρια, το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στα 15.200 μόρια.

Το μηχανογραφικό

«Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους με φθίνουσα σειρά επιθυμίας και να μην προσπαθούν να κυνηγούν τις βάσεις, καθώς η επιθυμία κάθε υποψηφίου για μια σχολή δεν συνδέεται με το πόσα μόρια έχει. Πόσο μάλλον που κανείς υποψήφιος δεν χάνει κάτι, εάν δηλώσει μία σχολή που με βάση την επίδοσή του δεν θα καταφέρει να εισαχθεί. Αλλωστε, ουδείς μπορεί να θεωρήσει τις εκτιμήσεις αυτές τελεσίδικο «όριο εισαγωγής», παρατηρεί μιλώντας στην «Κ» ο κ. Ζαμπέλης.

Φέτος, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, στις εξετάσεις συνολικά συμμετείχαν 104.929 υποψήφιοι, εκ των οποίων 85.908 από τα Γενικά Λύκεια, και 19.021 υποψήφιοι από τα Επαγγελματικά Λύκεια. Οι υποψήφιοι θα διεκδικήσουν μία από τις συνολικά 70.726 θέσεις σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ, χωρίς σε αυτές να περιλαμβάνονται οι θέσεις των σχολών του υπουργείου Εθνικής Αμυνας (στρατιωτικές), Εμπορικού Ναυτικού, και Προστασίας του Πολίτη (αστυνομικές, πυροσβεστικές).

Tέλος, για την πρόβλεψη των βάσεων υπάρχει ένα περιθώριο σφάλματος έως +150 ή -150 μορίων. Η προθεσμία υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων θα ολοκληρωθεί την προσεχή Παρασκευή 14 Ιουλίου. Η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο. Οι βάσεις εισαγωγής θα ανακοινωθούν από το υπουργείο Παιδείας το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου.

Συντάκτης: Απόστολος Λακασάς

Πηγή 1: Εντυπη έκδοση Καθημερινής

Πηγή 2

 

Leave a Reply