Εξεταστέα ύλη των Μαθηματικών της Γ΄ τάξης ημερησίων ΓΕΛ!!!

c4b1f-25ce259525ce259c25ce2595

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34
106 79   ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3616532 – 3617784 – Fax: 3641025
e-mail : info@hms.gr
http://www.hms.gr

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2016
Αρ. πρωτ. 156307/21-3-2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΛ

Ανακοινώθηκε στις 18/3/2016 από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. διευκρίνιση σύμφωνα με την οποία «δεν θα διδαχθούν ασκήσεις που αναφέρονται στη συνάρτηση

και γενικότερα στη συνάρτηση ».

  Όταν τον Ιούνιο του 2015 γνωστοποιήθηκε η εξεταστέα ύλη με ανακοίνωσή μας επισημαίναμε ότι «Η προσθήκη όμως υπόδειξης – οδηγίας στην παράγραφο 3.5  δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και σύγχυση στους μαθητές,  καθώς και δυσκολίες  στην επιλογή θεμάτων για τις εξετάσεις. Προτείνουμε την απάλειψη της  υπόδειξης – οδηγίας της  παραγράφου 3.5  και έτσι να παραμείνει  η παράγραφος  3.5 αυτούσια με τα προηγούμενα χρόνια».
Η πραγματικότητα δικαίωσε την εκτίμησή μας αυτή, αφού δημιουργήθηκε μεγάλη σύγχυση σε μαθητές και διδάσκοντες. Με τη νέα ανακοίνωση δυο μήνες πριν τις εξετάσεις και ενώ αρκετά σχολεία έχουν διδάξει τη συγκεκριμένη παράγραφο με βάση την αρχική ανακοίνωση για την εξεταστέα ύλη, προσπαθεί το ΥΠ.Π.Ε.Θ. να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.
Είναι προφανές ότι άστοχες επιλογές καθώς και αλλαγές στην εξεταστέα ύλη των εισαγωγικών εξετάσεων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση την τελευταία στιγμή πρέπει να αποφεύγονται, διότι αναστατώνουν μαθητές, γονείς και καθηγητές. Ο καθορισμός της εξεταστέας ύλης πρέπει να γίνεται έγκαιρα με μεγάλη προσοχή

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

                          Ο Πρόεδρος                                                                               Ο Γενικός Γραμματέας
Νικόλαος Αλεξανδρής                                                                         Ιωάννης Τυρλής      Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς                        Καθηγητής Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης

 

Πηγή

Leave a Reply