Επιτυχόντες Μαθηματικού Διαγωνισμού “Θαλής” 2019-2020!

1b154-25ce259525ce259c25ce2595

Πηγή: Ε.Μ.Ε.

 

 

Leave a Reply