Μία συλλογή ωραίων ασκήσεων στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης της Γ΄Λυκείου!

Μία συλλογή από αξιόλογες ασκήσεις από καθ’όλα αξιόλογους συναδέλφους στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης της Γ΄Λυκείου. Περιέχει και θέματα που έχουν εξαιρεθεί-προς το παρόν-από την ύλη όπως μιγαδικοί αριθμοί και αρχική συνάρτηση ολόκλήρωμα. Όπου αναφέρονται αυτά τα θέματα, ας μην δοθεί σημασία από υποψήφιους, ιδίως τέτοιες εποχές. Μπορείτε να δείτε αλλά και να κατεβάσετε το αρχείο από τον σύνδεσμο που ακολουθεί:

Πηγή

 

 

Leave a Reply