Μια τελευταία εκτίμηση των βάσεων των σχολών για το 2016 από τον Σχολικό Σύμβουλο Γ. Καραγιάννη

Με βάση  τα επίσημα στατιστικά βαθμολογικά στοιχεία των ετών 2015 και 2016 και τις  παρατηρήσεις που έχουμε κάνει στα προηγούμενα σχετικά άρθρα μας έχουμε τα επόμενα μερικώς αναθεωρημένα  συμπεράσματα μετά από την ανακοίνωση των βαθμολογικών στοιχείων στα μόρια των υποψηφίων (είναι η πρώτη φορά που το Υπουργείο Παιδείας δίνει πίνακες με τον αριθμό των υποψηφίων ανά βαθμολογική κατηγορία μορίων,  ωστόσο δεν υπάρχει περσινό προηγούμενο για να γίνει η σύγκριση και επομένως δυσκολεύεται ο “γρίφος”).

Οι βάσεις γενικά είναι καλό να μην συγκρίνονται με αυτές του 2015. Η ανάλυσή μας έδειξε ότι η “απευθείας σύγκριση” είναι αναξιόπιστη με σχετικά μικρό διάστημα εμπιστοσύνης. Επομένως εμείς θα δώσουμε ενδεικτικά τις βάσεις σε ορισμένες σχολές με “διάστημα πρόβλεψης” (+-40) και με διάστημα εμπιστοσύνης 90%.

Οι βάσεις των άλλων σχολών του ίδιου Ε.Π είναι πολύ πιθανό να ακολουθήσουν την ίδια “τάση” ως προς τη διαφορά με την αντίστοιχη περσινή βάση ή σε αρκετές περιπτώσεις να παρατηρηθούν αυξομειώσεις και σε άλλες ακόμα (κυρίως χαμηλόβαθμες) να υπάρξει διαφορά εκατοντάδων μορίων.

1ο Επιστημονικό Πεδίο:
Οι σχολές «υψηλής» βαθμολογικής κατηγορίας αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια με πέρσι επίπεδα με πιθανότητα μικρής «ανοδικής τάσης» της τάξης των 100-150 μορίων σε ορισμένες περιπτώσεις ανάλογα την σχολή και την πόλη που εδρεύει η σχολή. Στις αστικές περιοχές ίσως παρατηρηθεί πιο ισχυρή «ανοδική τάση» σε σχέση με τις σχολές της περιφέρειας. Η Νομική Αθήνας αναμένεται μην πέσει κάτω από 18.000 μόρια και ενδεχομένως και στη Θεσσαλονίκη να κινηθεί στο ύψος αυτό, ενώ τα τμήματα Ψυχολογίας δύσκολα θα “πέσουν” κάτω από 17.000 μόρια.

Ενδεικτικά δίνουμε τον επόμενο πίνακα με διάστημα εμπιστοσύνης 90%.

2ο Επιστημονικό Πεδίο:

Οι σχολές «υψηλής» βαθμολογικής κατηγορίας κοντά στα 18000 μόρια αναμένεται να συγκρατηθούν και να εμφανίσουν μια αύξηση της τάξης 80-200 μορίων  ανάλογα την πόλη η οποία θα συμπαρασύρει με τη σειρά της και σχολές γύρω στα 15.000 μόρια με μικρότερες όμως αυξήσεις. Όσο κατεβαίνουμε προς τα κάτω σταθεροποιείται η κατάσταση. Γενικά στις σχολές του πεδίου αυτού αναμένεται να παρατηρηθούν “αυξομειώσεις” έως +-150 μόρια κυρίως σε σχολές με μικρό αριθμό μορίων. Στα χαμηλόβαθμα ΤΕΙ θα έχουμε πτώση των βάσεων που σε ορισμένες περιπτώσεις θα φθάσει και τα 1500 μόρια.

Ενδεικτικά δίνουμε τον επόμενο πίνακα με διάστημα εμπιστοσύνης 90%.

3ο Επιστημονικό Πεδίο:

Οι σχολές «υψηλής» ζήτησης (Ιατροφαρμακευτικές σχολές κ.λ.π.) αναμένεται να έχουν αξιοσημείωτες «ανοδικές τάσεις»  με αποτέλεσμα να συμπαρασύρουν  και τις άλλες σχολές  του πεδίου αυτού (επειδή οι υποψήφιοι στο πεδίο αυτό στην πλειοψηφία τους είναι “εγκλωβισμένοι” να δηλώσουν σχολές μόνο από το πεδίο αυτό αφού περισσότεροι από τα 2/3 δεν εξετάστηκαν και στα Μαθηματικά). Συγκεκριμένα η Ιατρική Αθηνών αναμένεται να ξεπεράσει το φράγμα των 19.050 καθώς και η Ιατρική Θεσσαλονίκης το φράγμα των 19.000. Επίσης αναμένεται καμία Ιατρική σχολή μα μην φθάσει κάτω από 18.680 μόρια. Αναλογικά θα κινηθούν και οι Οδοντιατρικές , Φαρμακευτικές και Κτηνιατρικές σχολές αλλά και τα Βιολογικά τμήματα που θα έχουν αντίστοιχη αύξηση σε σχέση με πέρσι. Οι υποψήφιοι από άλλες ομάδες προσανατολισμού εξαιρετικά δύσκολα θα μπορέσουν να φθάσουν τα μόρια των σχολών “υψηλής” ζήτησης που θα διαμορφωθούν στο πεδίο αυτό.

Ενδεικτικά δίνουμε τον επόμενο πίνακα με διάστημα εμπιστοσύνης 92%.


Είναι πιθανό τα τμήματα Βιολογίας να κυμανθούν από 17600-18000 ανάλογα την έδρα του τμήματος .Οι υπόλοιπες σχολές του πεδίου θα έχουν αναλογικά την ίδια “τάση” ανόδου.

4ο Επιστημονικό Πεδίο:

Όλες οι σχολές του πεδίου αυτού (Παιδαγωγικές σχολές) αναμένεται να έχουν ισχυρές «καθοδικές τάσεις» οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να φθάσουν και σε ιστορικά χαμηλά ανάλογα την πόλη που βρίσκεται η σχολή. Σε περιφερειακά τμήματα θα φθάσει και κάτω από τις 10.300 μόρια!. η βαθμολογία του τελευταίου εισαγόμενου.

5ο Επιστημονικό Πεδίο:


Οι σχολές στο πεδίο αυτό αναμένεται να υποστούν συνολικά «καθοδικές  τάσεις» το ύψος της οποίας θα ποικίλει ανάλογα  με τη σχολή και την πόλη που εδρεύει η σχολή και ενδεχομένως να φθάσει και τα 1000 μόρια σε κάποιες περιπτώσεις  και ειδικότερα σε κάποια ΤΕΙ τα οποία θα βρεθούν κάτω από 7.200 μόρια.

Οι οικονομικές σχολές της περιφέρειας θα κινηθούν από 12.000-13.000 μόρια ανάλογα τη σχολή και την πόλη.

Καραγιάννης Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Ν. Δωδεκανήσου και Κυκλάδων

Πηγή

 

 

Leave a Reply