Πανεπιστήμιο Κύπρου – Αποτελέσματα Ελλαδιτών Υποψηφίων που έχουν εξασφαλίσει θέση στη Β Κατανομή για το 2015-16

Αποτέλεσμα εικόνας για Πανεπιστήμιο Κύπρου - Αποτελέσματα Ελλαδιτών Υποψηφίων που έχουν εξασφαλίσει θέση στη Β Κατανομή για το 2015-16

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει πιο κάτω τα αποτελέσματα των Ελλαδιτών υποψηφίων που έχουν εξασφαλίσει θέση στη Β Κατανομή για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.

Οι επιτυχόντες Ελλαδίτες φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο εγγραφής το οποίο μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας www.ucy.ac.cy/fmweb επιλέγοντας το σύνδεσμο ΄Ανακοινώσεις΄ και να το καταθέσουν μαζί με τα αναγκαία επισυναπτόμενα (απολυτήριο Λυκείου, αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και αντίγραφο της ιατρικής ασφαλιστικής κάλυψης (Εurocard)) στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) στην Πανεπιστημιούπολη, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην πιο πάνω ιστοσελίδα και τηλεφωνικώς: 00357 22 89 4021.
Οι εγγραφές στα μαθήματα θα γίνουν ταυτόχρονα με την κατάθεση του εντύπου εγγραφής. Σημειώνεται πως τα μαθήματα έχουν αρχίσει σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015.
Δείτε εδώ πληροφορίες για Αιτήσεις για Διαμονή στη Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Κύπρου και τις Βάσεις 2015 για τα τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Leave a Reply