Πως εξετάζουμε αν μία συνάρτηση είναι 1-1, όταν το πεδίο ορισμού της αποτελείται από ένωση διαστημάτων, ξένων μεταξύ τους;

Σε αρκετές περιπτώσεις, τυγχάνει να μας έχει δοθεί συνάρτηση της οποίας το πεδίο ορισμού της αποτελείται από ένωση διαστημάτων ξένων μεταξύ τους και απαιτείται να αποδείξουμε ότι αυτή είναι 1-1. Πως θα το αποδείξουμε αυτό;

O μαθηματικός Δημήτρης Ουντζούδης μας εξηγεί που έγκειται το λάθος και πως πρέπει να το διαχειριστούμε. Μπορείτε να δείτε αλλά και να κατεβάσετε το παρακάτω χρήσιμο αρχείο:

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο και από εδώ.

Πηγή: Λέσχη Μαθηματικών Νέας Ορεστιάδος

 

 

 

Leave a Reply