Τα Μαθηματικά στο Νέο Λύκειο!

Α. Επειδή σε όλο τον κόσμο η μαθηματική παιδεία είναι ένα σπουδαίο αγαθό όχι μόνο για όσους θα υπηρετήσουν θετικούς τομείς της κοινωνικής ζωής και της οικονομίας αλλά και γιατί όλο και περισσότερες δραστηριότητες της καθημερινής ζωής απαιτούν στοιχειώδη γνώση των μαθηματικών διεργασιών και των εφαρμογών τους, όπως η χρήση υπολογιστών, κινητών κλπ, καθίσταται πιο επιτακτική η ανάγκη να επαναπροσδιοριστεί σωστά και σε όλη της την έκταση ο ρόλος που θα έχουν τα μαθηματικά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και κυρίως στο ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ που σχεδιάζεται. Από τον προσδιορισμό αυτό θα προκύψουν και οι ανάλογες επιλογές ή αποφάσεις που θα αφορούν στο σχεδιασμό νέων σχολικών βιβλίων, στην οργάνωση μαθηματικών δράσεων και στην πολύπλευρη εκπαιδευτική και παιδαγωγική επιμόρφωση όσων θα διδάσκουν το μάθημα αυτό.Είναι επίσης σημαντικό μέσα στην συνολική μαθηματική ύλη που θα διδάσκεται και θα αξιολογείται, να υπάρχουν σε επαρκή έκταση και ποιότητα στοιχεία από την Άλγεβρα, τη Γεωμετρία (συνθετική και αναλυτική, του επιπέδου και του χώρου), την Τριγωνομετρία, την Ανάλυση και τα Διακριτά μαθηματικά, ώστε ο απόφοιτος Λυκείου να έχει κατακτήσει ένα ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων από όλες τις πτυχές της σύγχρονης μαθηματικής παιδείας.

Β. Στις νέες συνθήκες που δημιουργεί η θετική οργάνωση των κοινωνιών και κυρίως οι απαιτήσεις για την επιστημονική κατάρτιση των νέων μας σε όλα τα Ανώτατα Ιδρύματα, τα μαθηματικά έχουν κυρίαρχο ρόλο. Είναι επομένως άμεση ανάγκη να θεσπιστεί ή να συνεχιστεί ή να επεκταθεί η διδασκαλία και η αξιολόγησή των μαθηματικών στην επιλογή Υποψηφίων σε όλες τις σχολές και τα τμήματα των Οικονομικών σχολών, των Επιστημών Υγείας και των Παιδαγωγικών Ακαδημιών. Ωστόσο, η ύλη των μαθηματικών για τις σχολές αυτές δεν μπορεί να είναι η ίδια με την ύλη των υποψήφιων στις πολυτεχνικές ή φυσικομαθηματικές σχολές. Είναι λοιπόν απαραίτητο στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου να εισαχθούν με τη μορφή ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ (η ανάλυση ας ονομασθεί ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι) οι ενότητες που αφορούν στοχαστικά μαθηματικά( απαρίθμηση, συνδυαστική ανάλυση, περιγραφική στατιστική, πιθανότητες και κατανομές). Στα μαθηματικά ΙΙ θα εξετάζονται όλοι οι υποψήφιοι για τις παραπάνω σχολές (Πεδία Επιστημών Υγείας, Οικονομίας -πληροφορικής και Παιδαγωγικών τμημάτων).

Γ. Έχοντας τα παραπάνω ως βασικούς άξονες, γύρω από τους οποίους πρέπει να γίνει ο επικείμενος σχεδιασμός για το Νέο Λύκειο αλλά και για τη μέση εκπαίδευση γενικότερα, προτείνουμε να παραμείνει υποχρεωτική στο ισχύον σύστημα η εξέταση στα μαθηματικά γενικής παιδείας σε όσους από τον Θεωρητικό Κύκλο Σπουδών διεκδικούν επιστήμες αγωγής, αφού η πιστοποίηση των βασικών μαθηματικών δεξιοτήτων των υποψηφίων στις σχολές αυτές είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία. Είναι όμως πιο κρίσιμη η επισήμανση ότι στο επόμενο βήμα, που είναι το Νέο Λύκειο, πρέπει να εκπροσωπηθούν στα αρμόδια όργανα σχεδιασμού της Μαθηματικής παιδείας η ΕΜΕ, οι Πρόεδροι των μαθηματικών τμημάτων των Πανεπιστημίων της χώρας αλλά και μεμονωμένοι Καθηγητές μαθηματικών των Πανεπιστημίων μας ή των Σχολείων της β’-θμιας εκπαίδευσης, ώστε μέσα από διάλογο και συνολική συνεκτίμηση όλων των στοιχείων και παραμέτρων, να γεννηθεί ένα σωστό και δίκαιο πλαίσιο που θα έχει τα μαθηματικά στη δέουσα θέση στην προσπάθεια της χώρας για ανάκαμψη, πρόοδο και ευημερία.

Όσοι συνάδελφοι συμφωνούν με το παραπάνω κείμενο και το επιθυμούν, μπορούν να συνυπογράψουν με το επώνυμο και την ιδιότητά τους στον ιστότοπο του mathematica που θα βρείτε εδώ.

 

 

 

 

Leave a Reply