9 Διαγωνίσματα με τις λύσεις τους στα Μαθηματικά ομάδας προσανατολισμού της Γ΄Λυκείου, σε δύο αρχεία, από το study4exams!

Στους δύο συνδέσμους που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε αλλά και να κατεβάσετε τα εννέα (9) Διαγωνίσματα στο ένα αρχείο, και τις λύσεις τους στο άλλο αρχείο, συγκεντρωμένα. Πηγή των αρχείων το study4exams

Τα θέματα και των εννέα Διαγωνισμάτων βρίσκονται στο αρχείο που ακολουθεί:

Οι λύσεις των θεμάτων (μέχρι και το Διαγώνισμα 8) δίνονται στο αρχείο που ακολουθεί:

 

 

Leave a Reply