Τα Μαθηματικά επηρεάζουν κατά 33% στο σύνολο μορίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε πριν λίγες ημέρες τους συντελεστές βαρύτητας για τα Πανελλαδικά Εξεταζόμενα μαθήματα. 

Η έκφραση του ΦΕΚ:

««Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής …»

παρερμηνεύτηκε από αρκετούς (δέχθηκα αρκετά μηνύματα και ερωτήσεις γι αυτό το θέμα) ότι οι συντελεστές βαρύτητας θα ισχύουν για το επόμενο σχολικό έτος 2021 – 22 και όχι για το τρέχον 2020 – 21. 

Αυτό είναι λάθος, διότι το ΦΕΚ αναφέρεται στο ακαδημαϊκό έτος 2021 – 22, δηλαδή αναφέρεται στον φοιτητή και όχι στον μαθητή! Η λέξη κλειδί είναι «εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» δηλαδή η αναφορά γίνεται στον φοιτητή. 

Επομένως, οι συντελεστές βαρύτητας 1,3 και 0,7 (ανάλογα) θα ισχύουν από τη φετινή σχολική χρονιά [2020 – 21].Υπενθυμίζουμε ότι ο τύπος που ήταν για το σχολικό έτος 2019 – 20 ήταν ο κλασικός μέσος όρος των μαθημάτων, δηλαδή

(Α + Β + Γ + Δ) / 4

Ας δούμε με ποιον τύπο προκύπτουν το σύνολο μορίων για το σχ. έτος 2020 – 21. Είναι, 

[(Α + Β + Γ + Δ)*2 + Α*1,3 + Β*0,7 ]*100

για συγκεκριμένο πεδίο, όπου Α, Β, Γ, Δ είναι οι γραπτοί βαθμοί των 4 πανελλαδικών μαθημάτων του συγκεκριμένου πεδίου και Α, Β είναι οι γραπτοί βαθμοί των 2 μαθημάτων με συντελεστές βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου.

Ισοδύναμα η παραπάνω σχέση γράφεται (αν γίνουν οι πράξεις) ως εξής: 

330*Α + 270*Β + 200*Γ + 200*Δ

όπου ο συντελεστής του κάθε μαθήματος μας δείχνει τους τελικούς συντελεστές του μαθήματος! 

Άρα για το βασικό μάθημα, όπως είναι τα Μαθηματικά Προσανατολισμού στις Θετικές Σπουδές και Οικονομίας & Πληροφορικής, επηρεάζει τον βαθμό κατά 33%, για το δεύτερο μάθημα κατά 27% και τα υπόλοιπα μαθήματα κατά 20% έκαστος. 

Ενώ για το σχολικό έτος 2019 – 20 το κάθε μάθημα Πανελλαδικών εξετάσεων επηρέαζε τον βαθμό κατά 25%. 

Για να βρείτε το σύνολο των μορίων σας (για όλες τις κατευθύνσεις προσανατολισμού) για το σχολικό έτος 2020 – 21 (και το σχολικό έτος 2019 – 20 για άμεση σύγκριση) πατήστε εδώ.

Επιμέλεια: Μάκης Χατζόπουλος

Πηγή: lisari

Leave a Reply