Δεύτερο Συνέδριο Ελλήνων Μαθηματικών Αθήνα 4-8 Ιουλίου 2022!

Το δεύτερο συνέδριο των Ελλήνων Μαθηματικών που μεταξύ άλλων σκοπό έχει να κάνει την Αθήνα τόπο συνάντησης όχι μόνο των Μαθηματικών που βρίσκονται στην Ελλάδα αλλά και αυτών που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό!

Βασικός οργανωτής η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε.), συνδιοργανωτές όλα τα τμήματα Μαθηματικών ανά την Ελλάδα και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Leave a Reply