Διαγώνισμα στα Μαθηματικά προςανατολισμού της Γ’ Λυκείου!

Μπορείτε να δείτε αλλά και να κατεβάσετε ένα ακόμη διαγώνισμα στα Μαθηματικά προσανατολισμού της Γ’ Λυκείου και λύσεις.

5η Διαλυκειακή δοκιμασία “Θεόδωρος Φυλακτός” 2023:

Μπροείτε να δείτε αλλά και να κατεβάσετε τα θέματα:

Εδώ μπορείτε να δείτε αλλά και να κατεβάσετε τις λύσεις του άνωθεν διαγωνίσματος:

Πηγή: eisatopon

Leave a Reply