Ελληνίδες Γυναίκες στα Μαθηματικά: Πρώτο, Δεύτερο & Τρίτο podcast, Greek Women in Mathematics!

Μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση από γυναίκες που αγαπούν και διδάσκουν Μαθηματικά.

Ελληνίδες Γυναίκες στα Μαθηματικά: Πρώτο podcast! Greek Women in Mathematics: First podcast:

Ελληνίδες Γυναίκες στα Μαθηματικά: Δεύτερο podcast! Greek Women in Mathematics: Second podcast:

Ελληνίδες στα Μαθηματικά: Τρίτο podcast,

Μέρος Α, Greek Women in Mathematics: Third podcast, part A:

Μέρος Β Greek Women in Mathematics: Third podcast, part Β:

Leave a Reply