Η ύλη στις τάξεις Α’ , Β’ και Γ’ Λυκείου για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα το σχολικό έτος 2022-2023!

Μπορείτε να δείτε αλλά και να κατεβάσετε το ΦΕΚ σχετικά με την ύλη στις τάξεις Α’ , Β’ και Γ’ Λυκείου των μαθημάτων που θα εξεταστούν γραπτώς για το σχολικό έτος 2022-2023:

Το ΦΕΚ βρίσκεται εδώ:

Από το σχολικό έτος 2022-2023 θα εξεταστούν γραπτώς για τις απολυτήριες εξετάσεις και τα μαθήματα της Γ’ Λυκείου!

Η ύλη των Μαθηματικών στην Ά Λυκείου σε ό,τι αφορά την Άλγεβρα, ίδια με πέρσι, στη Γεωμετρία, έχει βγει εκτός το Κεφάλαιο 6 και έχει προστεθεί ένα μικρό κομμάτι ύλης βασικών εννοιών στο Κεφάλαιο 2.

Στην ύλη της Β’ Λυκείου Άλγεβρα, ίδια με την περσινή ύλη, Γεωμετρία και Μαθηματικά Προσανατολισμού ομοίως.

Ομοίως και στο λεγόμενο «κόντρα» μάθημα, Μαθηματικά και στοιχεία Στατιστικής η ύλη ίδια με την προηγούμενη χρονιά!

Leave a Reply