Μαθηματικά Β’ Γυμνασίου για γερά θεμέλια-Θερινά Μαθήματα!

Ένα όμορφο βοήθημα στα Μαθηματικά της Β’ Γυμνασίου σε ηλεκτρονική μορφή από τους εξαίρετους συναδέλφους Χαράλαμπο Στεργίου και Χρήστο Νάκη.

Μπορείτε να δείτε αλλά και να κατεβάσετε το αρχείο από τον σύνδεσμο που ακολουθεί:

Leave a Reply