Μην πυροβολείτε την Μέση Τιμή!

7 – Στο πλαίσιο όμως της Θεωρίας Πιθανοτήτων και της Στατιστικής Συμπερασματολογίας, αυτό είναι και το βασικό πλεονέκτημα της. (Βλέπε Κεντρικό Οριακό Θεώρημα)

Η κανονική κατανομή είναι συμμετρική και οι “ουρές” της πλησιάζουν τον οριζόντιο άξονα ομαλά. Η μέση τιμή και η διάμεσος ταυτίζονται. Επίσης η κορυφή της ταυτίζεται με τη μέση τιμή και τη διάμεσο. Έτσι η περιοχή που παρουσιάζει την περισσότερη πυκνότητα βρίσκεται και αυτή στο μέσο της κατανομής. Δηλαδή όταν οι τιμές μιας μεταβλητής είναι κανονικά κατανεμημένες , τότε γύρω από την μέση τιμή υπάρχουν πολλές τιμές, ενώ μακριά της βρίσκονται λίγες τιμές.

Γράφει ο Θανάσης Κοπάδης, Μαθηματικός

Πηγή: Ο Άγνωστος x

Leave a Reply