Σημειώσεις Θεωρίας αριθμών για κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού (RSA)!

Ο αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Γιώργος Χάιλος μας παρέχει τις εξαιρετικές σημειώσεις του στη θεωρία αριθμών στην Κρυπτογραφία Δημοσίου κλειδιού.

Μπορείτε να δείτε αλλά και να κατεβάσετε τις σημειώσεις αυτές από τον σύνδεσμο που ακολουθεί:

Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Χάιλος

Leave a Reply