Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής Γ’ Λυκείου

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ταξινομημένα με βάση την ύλη. 

Κεφάλαιο 1: Πιθανότητες     

1.1 – 1.2 Πειράματα τύχης , δειγματικός χώρος και ενδεχόμενα – Πιθανότητες : ορισμοί και εφαρμογές

1.3 Πιθανότητες και πράξεις με ενδεχόμενα

1.4 Συνδυαστική και πιθανότητες 

Κεφάλαιο 2: Στατιστική     

2.1 Πλυθυσμός – Δείγμα – Μεταβλητές

2.2 Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων

2.3 Μέτρα θέσης και μεταβλητότητας, θηκόγραμμα, συντελεστής μεταβλητότητας

2.4 Κανονική κατανομή και εφαρμογές

2.5 Πίνακες συνάφειας και ραβδογράμματα

2.6 Σύγκριση ποσοτικών χαρακτηριστικών στις κατηγορίες ενός ποσοτικού χαρακτηριστικού

2.7 Γραμμική συσχέτιση ποσοτικών μεταβλητών και διαγράμματα διασποράς

Πηγή: 1) schools.patakis

2) eisatopon

Leave a Reply