Το Θεώρημα Bolzano-Weierstrass

Στο βίντεο αυτό διατυπώνεται το θεώρημα Bolzano και Weierstrass για ακολουθίες πραγματικών αριθμών, εξηγείται λεπτομερώς το νόημα του Θεωρήματος και παραθέτουμε την απόδειξή του.

Leave a Reply