Θέματα και λύσεις στα μαθηματικα προσανατολισμού των επαναληπτικων εξετάσεων ημερησίων ΓΕΛ και ομογενών, με το νέο σύστημα 2020!

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε αλλά και να κατεβάσετε θέματα και λύσεις στα Μαθηματικά προσανατολισμού των επαναληπτικών εξετάσεων με το νέο σύστημα 2020:

Μπορείτε να κατεβάσετε απευθείας το αρχείο των θεμάτων και τις λύσεις των Μαθηματικών των επαναληπτικών εξετάσεων του νέου συστήματος σ’ένα μόνο αρχείο, από εδώ.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε αλλά και να κατεβάσετε θέματα και λύσεις στα Μαθηματικά προσανατολισμού των επαναληπτικών εξετάσεων  στους Ομογενείς με το νέο σύστημα 2020:

Μπορείτε να κατεβάσετε απευθείας το αρχείο των θεμάτων και τις λύσεις των Μαθηματικών των ομογενών των επαναληπτικών εξετάσεων του νέου συστήματος σ’ένα μόνο αρχείο, από εδώ.

Leave a Reply