Θέματα και Λύσεις Μαθηματικού Διαγωνισμού «Ο Θαλής» που διεξήχθη την Παρασκευή 11-11-2022!

Μπορείτε να δείτε αλλά και να κατεβάσετε τα θέματα και τις λύσεις του Γυμνασίου:

Μπορείτε να δείτε αλλά και να κατεβάσετε τα θέματα και τις λύσεις του Λυκείου:

Πηγή: Ελληνική Μαθηματική Εταιρία (Ε.Μ.Ε.)

Leave a Reply