Διαγώνισμα στα Μαθηματικά προσανατολισμού της Γ’ Λυκείου!

Ένα ακόμη Διαγω΄νισμα-προσομοίωση στα Μαθηματικά προσανατολισμού της Γ’ Λυκείου από τον συνάδελφο Χρήστο Τσάτσο με λύσεις!

Μπορείτε να δείτε αλλά και να κατεβάσετε το Διαγώνισμα από τον σύνδεσμο που ακολουθεί:

Leave a Reply