10η Ημερίδα Μαθηματικών Σάββατο 18-03-23

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

17.00-17.30 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ
17:30 – 17:40 ΕΝΑΡΞΗ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

17:40–18:05: κ. Χαράλαμπος Σακονίδης, Καθηγητής Διδακτικής των Μαθηματικών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
« Η μετάβαση από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών: χαράζοντας τροχιές μάθησης και διδασκαλίας των μαθηματικών»

18:05–18:30: κα. Βασιλική Φαρμάκη, Καθηγήτρια Τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
« Συνδυαστικός τρόπος σκέψης στα σχολικά Μαθηματικά»

18:30- 18.55: κ. Ρωμανός-Διογένης Μαλικιώσης, Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
« Το τοπίο των σύγχρονων μαθηματικών: μια προσωπική θεώρηση»

18:55–19:20: κα. Χαρά Χαραλάμπους, Κοσμήτορας Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
« Tα μαθηματικά την εποχή του Chat GPT»

19.20 – 19.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

19:30–20:05: κ. Στέλιος Νεγρεπόντης, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
« Σκέψεις για την διδασκαλία της φύσης της Μαθηματικής γνώσης »

20:05–20:30: κ. Γεώργιος Πολύζος, Μόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου « Διαδικαστική κατανόηση ή και Εννοιολογική κατανόηση; (παραδείγματα από την Ανάλυση) »

20:30–20:55: κ. Ιωάννης Θωμαΐδης, Δρ. Μαθηματικών – τ. Σχολικός Σύμβουλος
« Μπορούν τα νέα προγράμματα σπουδών να συμβάλουν στην αναβάθμιση των πανελλαδικών εξετάσεων; Προοπτικές και προϋποθέσεις »


Ερωτήσεις – Συζήτηση

Με εκτίμηση οι υπεύθυνοι της Ημερίδας

Ιωάννης Σαράφης
Νικόλαος Παλάζης
Ιωάννα Καρδάκου
Αθανάσιος Πέρδος
Χριστίνα Τίκβα

Leave a Reply