Θέματα και Λύσεις 40ης Εθνικής Μαθηματικής Ολυμπιάδας «O Αρχιμήδης» 18/2/2023

Μπορείτε να δείτε αλλά και να κατεβάσετε τα θέματα της Εθνικής Μαθηματικής Ολυμπιάδας

«Ο Αρχιμήδης» που διεξήχθη σήμερα 18-02-2023!

Τα θέματα των μικρών τάξεων (τάξεων Γυμνασίου):

Οι λύσεις των θεμάτων των μικρών τάξεων: (τάξεων Γυμνασίου):

Τα θέματα των μεγάλων τάξεων (τάξεων Λυκείου):

Οι λύσεις των θεμάτων των μεγάλων τάξεων: (τάξεων Λυκείου):

Πηγή: EME (Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία)

Leave a Reply