Σημαντικό τυπογραφικό λάθος σε Θεώρημα του Σχολικού βιβλίου των Μαθηματικών της Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού!

Στη σελίδα 304 του Σχολικού βιβλίου των Μαθηματικών Προσανατολισμού της Γ΄ Λυκείου, υπάρχει λάθος στο Θεώρημα της σελίδας όπου θα έπρεπε να γράφει: κάθε άλλη

“Τα μαθηματικά στις πανελλήνιες του 2016”

Η εισήγηση του Γιάννη Κάκανου, «Τα μαθηματικά στις πανελλήνιες του 2016» πραγματοποιήθηκε στις 23-04-16 από το φροντιστήριο “Προοπτική” στη Λάρισα. Καλό θα είναι οι υποψήφιοι,