Σημαντικό τυπογραφικό λάθος σε Θεώρημα του Σχολικού βιβλίου των Μαθηματικών της Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού!

Στη σελίδα 304 του Σχολικού βιβλίου των Μαθηματικών Προσανατολισμού της Γ΄ Λυκείου, υπάρχει λάθος στο Θεώρημα της σελίδας όπου θα έπρεπε να γράφει: κάθε άλλη