Ένα ακόμη Διαγώνισμα προσομοίωσης στα Μαθηματικά θετικού προσανατολισμού της Γ΄Λυκείου!

Ένα ακόμη διαγώνισμα στα Μαθηματικά θετικού προσανατολισμού της Γ΄ Λυκείου το 5ο και τελευταίο από τον Μαθηματικό περιηγητή. Οι λύσεις θα αναρτηθούν στις 08-05-16! Μπορείτε