Πρόγραμμα Χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα μέσω ΕΣΠΑ

Χρηματοδότηση 2 δράσεων ΕΣΠΑ των ΑΕΙ , «Πρόγραμμα Χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου στην Ελλάδα» με προϋπολογισμό 4.136.781,60 ευρώ και «Πρακτική άσκηση τριτοβάθμιας

Μια τελευταία εκτίμηση των βάσεων των σχολών για το 2016 από τον Σχολικό Σύμβουλο Γ. Καραγιάννη

Με βάση  τα επίσημα στατιστικά βαθμολογικά στοιχεία των ετών 2015 και 2016 και τις  παρατηρήσεις που έχουμε κάνει στα προηγούμενα σχετικά άρθρα μας έχουμε τα